xtra

Stichting Vrienden van Gennep:
behoud van het erfgoed Gennep

 Wat doen wij? 
(in English)

De Stichting Vrienden van Gennep zet zich in voor behoud en promotie van Gennep Noord. Dat is het gebied tussen Bayeuxlaan, Claralaan, Boutenslaan, de Tongelreep en Anton Coolenlaan met als centrum de Genneper Hoeve. De Stichting Vrienden van Gennep is in 2013 opgericht.
 
De belangrijkste doelstelling van de stichting Vrienden van Gennep is om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische waarde van het unieke beekdallandschap en zijn functie als groene long voor Eindhoven kan worden behouden. Het landschappelijk karakter van Gennep Noord mag niet aangetast worden.

De Stichting Vrienden van Gennep verwerft fondsen en organiseert activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, cultuurhistorie en educatie. Kernactiviteit is het faciliteren van de educatieve activiteiten van de Genneper Hoeve. 


What are we doing?

The Friends of Gennep Foundation is committed to preserving and promoting Gennep Noord. That is the area between Bayeuxlaan, Claralaan, Boutenslaan, Tongelreep and Anton Coolenlaan with the Genneper Hoeve as the center. The Friends of Gennep Foundation was established in 2013.

The most important objective of the Friends of Gennep foundation is to ensure that the cultural-historical value of the unique stream valley landscape and its function as a green lung for Eindhoven can be preserved. The landscape character of Gennep Noord cannot be affected.

The Friends of Gennep Foundation acquires funds and organizes activities in the field of nature, culture, cultural history and education. The core activity is facilitating the educational activities of the Genneper Hoeve.


Program coming months
(program with information in Dutch
on website)

__________________
Sunday July 7
13:00 Rowfolk
(world music)
15:00 Southern Comfort Barber Mates
(Barbershop singing)

__________________
Sunday, July 21
11:00 Pluim
(puppet theater)

13:00 Pluim
(puppet theater)

15:00 Jee & Vee
(Roots music)
__________________
Sunday, Aug. 18
13:00 Kras & Co
(World Music)

15:00 Toemaat
(Folk / World Music)

__________________
21 through 24-28 / 31 Aug 4/7 Sept.
Afslag  Eindhoven
(Theatre)

__________________
nnb
RICCIOTTI
__________________
Sunday Sep 15
11:00 Pluim
(puppet theater)

13:00 Pluim
(puppet theater)

14:00 Dwaal Il
(Jazz)

__________________
Sunday, Sep 29
14:00 Arrival
(70/80 years covers)
16:00 Small Mountain Sofa
(between retro and indie)
__________________
Friday, Oct. 11
20:00 Strapatsen
(theatre)

__________________
Saturday Oct. 12
20:00 Strapatsen
(theatre)

__________________
Saturday Oct. 19
20:00 Movie Beautiful Gennep
Gennep in four seasons, a film by Paul Veltman
20:45 sound & image –
Keep Gennep Rural

back to the 70s: opening MEC
and Heemtuin, for example