Vrijwilliger


Ik heb interesse in:
flyers uitdelen en info verzorgen tijdens evenementenopbouwen infostand en partytentassisteren bij licht en geluiddeelnemen klankbordgroep mbt publiciteitorganisatie evenementenfungeren als ehbo-er of bhv-er bij evenementen
anders nl:

Ik ben (altijd in overleg) beschikbaar op:
vrijdagavondzaterdag overdagzaterdagavondzondag overdag