vriend worden

U kunt vriend worden van de stichting met een donatie van minimaal € 15 per jaar.
U steunt hiermee het behoud van het Levend Erfgoed Gennep, een parel van rust en natuur in de dynamische en hectische stad Eindhoven.

Als u meteen zonder machtiging een donatie wil doen klik dan op ‘donatie direct’.

Als u de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep wil machtigen om maandelijks of jaarlijks een bedrag af te schrijven, klik dan op ‘donatie per incassomachtiging’.
U ontvangt van ons ter ondertekening een ingevuld machtigingsformulier met gefrankeerde enveloppe voor retourzending

Uw keuze:

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie. Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op. Vrienden ontvangen automatisch onze nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor evenementen. Als vriend kunt u de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep ook ondersteunen als vrijwilliger. Voor onze activiteiten zoeken we mensen, die zich incidenteel of vaker willen inzetten. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u dat bij uw aanmelding aanvinken.