vonk (zw)

Hulp bij het bekijken van het ontwerp bestemmingsplan VONK
Ga naar: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Klik: Plannen zoeken
Zoek adres: Boutenslaan 161A, 5644TV Eindhoven
Kies: bestemmingsplan ‘Buitengebied (Museumpark VONK)’
In de rechtse kolom bij ‘documenten” vind u de ‘regels’ en ‘toelichting’ bij het bestemmingsplan VONK.
Hier wordt duidelijk wat het plan precies inhoudt.
Zienswijze: Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en je bent het ergens niet mee eens, kun je een zienswijze indienen.

Dit kan digitaal met het formulier ‘zienswijze bestemmingsplan’. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met dit formulier; zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.

Je kunt ook schriftelijk reageren naar: De Gemeenteraad, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

klik hier om de uitgebreide pdf te lezen.

Zienswijze indienen (voor 3 aug 2022):

Hulp bij het bekijken van het ontwerp bestemmingsplan VONK:
Ga naar: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Klik: Plannen zoeken
Zoek adres: Boutenslaan 161A, 5644TV Eindhoven
Kies: bestemmingsplan ‘Buitengebied (Museumpark VONK)’
In de rechtse kolom bij ‘documenten” vind u de ‘regels’ en ‘toelichting’ bij het bestemmingsplan VONK.

https://www.levenderfgoedgennep.nl/wp-content/uploads/2022/07/zienswijze-Vonk.pdf

klik hier om de uitgebreide pdf te lezen.

Zienswijze indienen (voor 3 aug 2022):
Ga naar: https://www.eindhoven.nl/zienswijze-bestemmingsplan
– inloggen met DigiD
Indienen: of digitaal of per brief
WvA 6 juli 2022

klik hier om de uitgebreide zienswijze te lezen (pdf)