Persbericht VONK

———————–PERSBERICHT—————————-

Ruimtelijke verkenning VONK* van start

Eindhoven Museum is gestart met de ruimtelijke verkenning voor de ontwikkelingsmogelijkheden van museumpark VONK*. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond op 16 november plaats. Samen brachten zij de kansen voor ontwikkeling van het museum in de Genneper Parken in kaart.

Het plangebied dat op ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden wordt onderzocht, ligt aan de noordzijde van de Genneper Parken, waar het huidige preHistorisch Dorp zich bevindt. “Genneper Parken is een kwetsbaar en geliefd gebied. Juist daarom is het zo belangrijk dat we vanaf de start gebruik maken van alle lokale kennis en luisteren naar wat er leeft in de omgeving.”, aldus Ward Rennen, directeur van het Eindhoven Museum. De werkgroep bestaat daarom uit vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners van de omliggende wijken.

In de ruimtelijke verkenning onderzoekt de werkgroep de komende periode verschillende scenario’s. Naar verwachting wordt begin volgend jaar – met inbreng van bewoners, belangengroepen en bevoegde gezagen – een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant werkt het museum vervolgens verder uit tot een inrichtingsontwerp. Tijdens alle stappen betrekt het museum de omgeving via de werkgroep.

Eindhoven Museum maakt lokaal en regionaal erfgoed, cultuurhistorie en volkscultuur tastbaar voor een breed publiek. Dat doet het museum door de geschiedenis van Eindhoven actief te verbinden met het heden en daarmee van actuele betekenis te voorzien. Binnen de huidige museumformule van het preHistorisch Dorp en zonder vaste expositieruimte is er geen ruimte om de collectie van het museum te tonen én de recente geschiedenis van de afgelopen 300 jaar goed te vertellen. Het museum is dit jaar dan ook opgenomen in de Regio Deal om het op te schalen. Daarbij wordt het huidige preHistorisch Dorp in de Genneper Parken doorontwikkeld tot het nieuwe concept met de naam VONK*.

Omwonenden of andere belanghebbenden die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen of een afspraak willen maken met de projectleider van VONK*, kunnen zich melden via .