Nachtweides

Beweidingssysteem Het beweidingssysteem van de Genneper Hoeve is gebaseerd op het feit dat de melkgevende koeien  op Gennep moeten worden geweid. Dat geldt overigens ook voor de kalveren (jonger dan 1 jaar). Het overige vee, pinken (2e levensjaar) en vaarzen (3e levensjaar) wordt elders geweid. Gedurende de weidegang, periode ongeveer mei t/m november, worden de koeien ’s morgens vroeg opgehaald door de melker (1 man of vrouw) uit de nachtweide. De avondmelker (m/v) brengt de koeien na afloop van het melken en bijvoedering op stal weer alleen terug naar de nachtwei. Dit, vaak in het donker, ’s morgens ophalen en ’s avonds uitlaten door 1 persoon dus, vergt dat de nachtweides dicht bij de stal liggen zodat er geen paden en verharde wegen te hoeven worden gekruist. Overdag kan het vee naar verder gelegen weides worden begeleid. Dan zijn er meer mensen inzetbaar voor de begeleiding. Op bijgaande percelenkaart zijn de nachtweides geduid met de nrs. 24 (naam: Den Dries), 30 (Kleine Kamp), 31 (Grote Kamp), 32 (Vleutveld) en 35 (Sportveld). Het oppervlak van het Sportveld beslaat 1/3 van het totaal aan nachtweides. Om een maximale begrazing te bereiken wordt gewerkt met een strokensysteem: elke dag wordt een lijntje van voorin tot achterin de wei verzet zodat de koeien, steeds via dezelfde ingang met drinkbak uiteraard, een strook verse weide kunnen begrazen zonder een hele weide plat te trappen enz. Dit werkt hygiënisch en efficiënt in zowel de dag- als de nachtweides. Het te belopen veld wordt dus per dag groter tot de hele weide begraasd is. Begrazingsbeperkingen

  1. Droogte

 Sinds de start van de Genneper Hoeve in 2002 is de droogte op Gennep enorm toegenomen, vooral de laatste 3 jaar. De grondwaterpeilmeter bij de Genneper Hoeve wijst nu 1 meter beneden maaiveld. De laatste zomers zakte dat tot 2 meter. De gewassen zijn dus aangewezen op regen- c.q. hangwater. Mede vanwege de toegenomen droogte regent het op Gennep minder dan ooit. Dus zijn er ook minder gewasopbrengsten.

Sinds de bedrijfsvoering van de Genneper Hoeve in. 200? Is verzelfstandigd en is uitgebreid met tuinbouw, is ook het beheersareaal van de boerderij enorm uitgebreid met extensief beheer van in momenteel in

  1. Bevordering biodiversiteit e.d.