Bestuur

Bestuur

Bestuur
Antoinette Heerschop , voorzitter
Roos Böink secretaris
Hein van Rooij, penningmeester
Barbara Stolte (Vrijwilligers, organisatie evenementen)
Bart Brenneker (evenementen, PR, website, nieuwsbrief)

contact: 
via website

website
www.vriendenvangennep.nl

Vrienden van Gennep
Vrienden van Gennep / Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
p/a antwoordnummer 13105
5600 VE Eindhoven

Zakelijk
IBAN nummer  NL88 RABO 0198296347
(tnv Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep, Eindhoven)

KVK nummer  54057760
RSIN/fiscaal nummer  851138718

Culturele ANBI
De Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep (Vrienden van Gennep) is door de belasting aangemerkt als Culturele ANBI. Als U schenkt aan een Culturele ANBI heeft u op grond van de Geefwetrecht recht op een extra giftenaftrek. U krijgt dus een belastingvoordeel in de inkomstenbelasting.

(meer informatie: klik hier)