Ik word Vriend van Gennep

U kunt vriend worden van de stichting met een donatie van minimaal € 15.-  per jaar of
€ 5.- per maand. U steunt hiermee het behoud van het Gennep Noord, een parel van rust en natuur in de dynamische en hectische stad Eindhoven. U
w donatie wordt gebruikt voor promotie en onderhoud van Gennep Noord en voor de educatieve en culturele activiteiten.

De Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep (Vrienden van Gennep) is door de belasting aangemerkt als Culturele ANBI. Als U schenkt aan een Culturele ANBI heeft u op grond van de Geefwetrecht recht op een extra giftenaftrek. U krijgt dus een belastingvoordeel in de inkomstenbelasting.
(meer informatie: klik hier)

  Dhr.Mevr.
  voornaam*

  tussenvoegsel:

  achternaam*

  straat en huisnummer*

  postcode*

  woonplaats *

  email*

  telefoonnummer

  (*=verplicht veld)

  Ik wil graag vriend worden en machtig de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep om mijn donatie automatisch af te schrijven.

  Ik doneer een bedrag van €
  jaarlijks (min € 15.-)maandelijks (min € 5.-)

  Mijn bankrekeningnummer * (IBAN):
  naam zoals op bankrekening *
  Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie. Na ontvangst van uw bericht ontvangt u een machtigingsformulier ter ondertekening. Dat zien we graag getekend retour, per post of per mail.

  Doneren per incassomachtiging heeft onze voorkeur vanwege het administratieve gemak en het spaart ons (als vrijwilligers) veel tijd uit. Een machtiging kan eenvoudig ongedaan worden gemaakt: een mededeling aan de bank binnen 8 weken na afschrijving of een berichtje naar ons is voldoende. Wilt u ons niet machtigen of ons op een andere manier financieel ondersteunen, laat dan dan weten via het contactformulier op onze website.

  Als u meer wil doen en ons wil ondersteunen met vrijwilligerswerk dan kunt u dat hier aangeven:

  Nu geen interesseVertel mij meer

  Ik heb interesse in:

  flyers uitdelen en info verzorgen tijdens evenementenopbouwen infostand en partytentassisteren bij licht en geluiddeelnemen klankbordgroep mbt publiciteitorganisatie evenementenfungeren als ehbo-er of bhv-er bij evenementen
  anders nl:

  Ik ben (altijd in overleg) beschikbaar op:

  vrijdagavondzaterdag overdagzaterdagavondzondag overdag

  (Uw gegevens zijn veilig bij ons. Klik hier voor ons privacybeleid.)