FOTOwedstrijd – voorwaarden

Voorwaarden deelname

 1. Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. De foto moet met een digitale camera genomen zijn, maar scans van negatieven of gedrukte foto’s zijn ook toegestaan. Alle digitale bestanden moeten 5 MB of kleiner zijn, en in het bestandstype  jpeg, jpg, png of  tiff ingestuurd worden. De foto moet minstens 1.600 pixels breed (liggende foto) of 1.600 pixels hoog (staande foto) zijn.
 2. Analoog werk is ook welkom. Lever de foto’s op het formaat 13/18 aan in de boerderijwinkel (Tongelreeppad 1) en voorzie ze van je naam, adres en e-mail. De foto’s worden voor gebruik gescand.
  Als ze genomineerd worden neemt de organisatie contact op met de maker.
 3. De bestandsnaam van de foto moet bestaan uit de voornaam en achternaam van de inzender en een cijfer (1 t/m 5)
 4. De foto’s moeten worden gemaild naar  –  bestanden groter dan 5 Mb via WeTransfer.com
 5. Foto’s mogen niet meer dan drie jaar voor de deelnamedatum zijn genomen en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen.
 6. Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
 7. Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 8. De foto in zijn geheel moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
 9. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 10. De jury beoordeelt de foto’s op verbeelding van thema van de wedstrijd, originaliteit en zeggingskracht en op vormgeving.
 11. Alle inzendingen moeten uiterlijk 20 augustus 2017 ontvangen zijn.
 12. Er geldt een maximum van vijf inzendingen per persoon.