De vier pijlers

Cultuurhistorie

 • Door het instandhouden van een archief, bevattende alles dat betrekking heeft op de geschiedenis van Gennep en de Genneper Hoeve, voorzover dat materiaal nog beschikbaar is.
 • Door archiefonderzoek relevant materiaal opsporen.
 • Door exposities over de historie.
 • Bestudering van de toponiemen, deze vastleggen voorzover dat nog niet gebeurd is.
 • De toponiemen in stand proberen te houden door naamgeving op Gennep.
 • Tekenen van de kadastrale kaart van 1832 en daaraan een database koppelen van grondgebruik, grondkwaliteit en eigenaren.

Cultuur

 • Organisatie van concerten, theatervoorstellingen, proeverijen. Wat betreft concerten en uitvoeringen is dit al goed georganiseerd. Daardoor geniet het bekendheid, zowel bij publiek als bij ensembles, die zelf ook al aangeven te willen optreden. Organisatie van activiteiten voor kinderen.

Natuur

 • Door organiseren van natuurwerkdagen en excursies gericht op allen, die we op een of andere manier bij Gennep willen betrekken. Deze pijler overlapt gedeeltelijk de pijler educatie.
 • De wandelaar, die nu verpozing zoekt in Gennep, zal door een excursie met andere ogen naar het gebied kijken, het zal een meerwaarde krijgen voor de bezoeker, wanneer die eens deelneemt aan een excursie. Het kan ook een bron van nieuwe vrienden vormen.

Educatie

 • Dankzij fondsen en donaties is het mogelijk de schooleducatie op de Genneper Hoeve voort te zetten. Dit is een belangrijk punt: kinderen van de basisschool kennis laten maken met de wijze waarop ons voedsel wordt voortgebracht.
 • De stichting faciliteert binnen haar doelstelling ook educatieve activiteiten door andere gebruikers van Gennep Noord.
 • De stichting speelt een rol in het organiseren van open dagen, workshops en tentoonstellingen en het bevorderen van biologisch dynamische stadslandbouw.
 • De overlap met de pijlers natuur en cultuurhistorie is duidelijk.
 • De stichting bevordert stadslandbouw door het organiseren van lezingen en demonstraties.