ANBI

De Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. In onderstaande beleidsinformatie (pdf’s) maken wij voor u inzichtelijk hoe wij als ANBI-instelling functioneren om onze doelen te realiseren.