ANBI

De Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele Anbi). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

In onderstaande beleidsinformatie (pdf’s) maken wij voor u inzichtelijk hoe wij als ANBI-instelling functioneren om onze doelen te realiseren.