Over de stichting

Stichting Vrienden van Gennep:
behoud van het erfgoed Gennep

 

 

Wat doen wij? 

De Stichting Vrienden van Gennep zet zich in voor behoud en promotie van Gennep Noord. Dat is het gebied tussen Bayeuxlaan, Claralaan, Boutenslaan, de Tongelreep en Anton Coolenlaan met als centrum de Genneper Hoeve. De Stichting Vrienden van Gennep is in 2013 opgericht.
 
De belangrijkste doelstelling van de stichting Vrienden van Gennep is om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische waarde van het unieke beekdallandschap en zijn functie als groene long voor Eindhoven kan worden behouden. Het landschappelijk karakter van Gennep Noord mag niet aangetast worden.

De Stichting Vrienden van Gennep verwerft fondsen en organiseert activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, cultuurhistorie en educatie.