welkom

Wijziging programma 23 juni

Helaas kan het optreden van De Gitaarbend(e) op 23-6 niet doorgaan! De Gitaarbend(e) zou optreden in de potstal. Maar de potstal ligt nog vol mest; vanwege alle nattigheid kan de mest niet uitgereden worden. Zo raakt de problematiek van klimaat en het boerenbedrijf ons allemaal. Op zich bijzonder om dat zo te ervaren en gewoon ook een enorme teleurstelling!

Gelukkig hebben we waardige vervangers gevonden in De Heren van het Atelier die op zondag 23 juni op het erf van de Genneper Hoeve zullen optreden. Aanvang 14.00 uur. We hopen op mooi weer!

 

De Gitaarbend(e) wijkt op zondag 23 juni uit naar de Agnus Dei Kerk (Kon. Julianalaan 12, Waalre). Het optreden begint om 14.15 uur.

 

 

Zomerprogramma 2024 

Op de zomerse zondagen van 2024 kunt terecht bij de Genneper Hoeve waar de Vrienden van Gennep een prachtig programma presenteren. Van folk tot jazz, van wereldmuziek tot americana. En voor kinderen komt Poppenkast Pluim vier keer optreden. Neem je ouders mee!

Wat doet de Stichting Vrienden van Gennep? 
(click for English)

De Stichting Vrienden van Gennep zet zich in voor behoud en promotie van Gennep Noord. Dat is het gebied tussen Bayeuxlaan, Claralaan, Boutenslaan, de Tongelreep en Anton Coolenlaan met als centrum de Genneper Hoeve. De Stichting Vrienden van Gennep is in 2013 opgericht.
 
De belangrijkste doelstelling van de stichting Vrienden van Gennep is om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische waarde van het unieke beekdallandschap en zijn functie als groene long voor Eindhoven kan worden behouden. Het landschappelijk karakter van Gennep Noord mag niet aangetast worden.

De Stichting Vrienden van Gennep verwerft fondsen en organiseert activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, cultuurhistorie en educatie. Kernactiviteit is het faciliteren van de educatieve activiteiten van de Genneper Hoeve. 

Meer weten over Gennep Noord? Voor meer beeld en geluid: klik hier!

 

 

What is de Vrienden van Gennep?

The Friends of Gennep Foundation is committed to preserving and promoting Gennep Noord. That is the area between Bayeuxlaan, Claralaan, Boutenslaan, Tongelreep and Anton Coolenlaan with the Genneper Hoeve as the center. The Friends of Gennep Foundation was established in 2013.

The most important objective of the Friends of Gennep foundation is to ensure that the cultural-historical value of the unique stream valley landscape and its function as a green lung for Eindhoven can be preserved. The landscape character of Gennep Noord cannot be affected.

The Friends of Gennep Foundation acquires funds and organizes activities in the field of nature, culture, cultural history and education. The core activity is facilitating the educational activities of the Genneper Hoeve.

.

.